ZWOnline!

Blijf op de hoogte van uw dossier! Met onze nieuwe tool heeft u alle informatie met betrekking tot uw dossier tot uw beschikking.

Welkom op de  website van Zuidweststad Finance

Zuidweststad Finance verbetert het betaalgedrag van uw klanten op een professionele en doortastende wijze met respect voor uw klanten. Zuidweststad Finance (er)kent het belang van een goede klantrelatie. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het uitblijven van een betaling niet het einde mag betekenen van de samenwerking tussen u en uw klant, maar juist het vertrekpunt is voor een betere samenwerking in de toekomst.

Onze betrokken, innovatieve, flexibele werkwijze en onze jarenlange ervaring stellen ons in staat om effectief debiteurenbeleid te voeren. Wanneer en hoe Zuidweststad Finance haar Credit Management expertise inzet, stemmen wij graag samen met u af. Bij Zuidweststad Finance staat kwaliteit voorop en daarom leveren wij uitsluitend maatwerk, dat perfect aansluit bij uw voortraject en wensen. Daarbij valt te denken aan een of meerdere Credit Management services of aan een totaaloplossing.

Een goede klant is pas écht een goede klant als ook het betaalgedrag naar behoren is. Dat leidt immers tot een betere wederzijdse verstandhouding. Onze professionele debiteurenbeheerders, incassospecialisten, accountmanagers, juristen en gerechtsdeurwaarders zorgen graag samen met u voor een betere verstandhouding tussen u en uw klant. Op die manier is Zuidweststad Finance complementair aan uw bedrijfsvoering en kunnen de beste resultaten worden behaald. Daarom: Zuidweststad… Strategisch verantwoord!

Zuidweststad Finance is uw partner voor al uw vraagstukken op het gebied van: 

  • Service calls / debiteurenbeheer / pré-incasso
  • Incasso
  • Gerechtelijke incasso
  • Kredietwaardigheidschecks van (potentiële) opdrachtgevers, klanten en/of partners
  • Debiteurenonderzoek
  • Informatierapporten
  • Verhaalbaarheidsonderzoeken
  • Advies aangaande Credit Management services 

Mochten er door Zuidweststad Finance incassokosten worden doorberekend aan uw klant, stellen wij deze vast volgens de Wet Incassokosten (WIK). De hoogte van de incassokosten kunt u berekenen via onze calculator.

Voor meer informatie over de Wet Incassokosten (WIK) kunt u hier terecht.

 

Twitter

Top